Μετά τη ψήφιση του Νόμου 4982/2022 (ΦΕΚ Α’ 195/15-10-2022) και την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την ΥΑ 46557/12.06.2024, ο χειρισμός Μηχανημάτων Έργου (ΜΕ) «ειδικότητας 2» με μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως 2.500 κιλά (kgr) απαιτεί μόνο επαγγελματική κατάρτιση.

elGreek