Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου σε τακτική συνεδρίαση, κάθε φορά που αυτός κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο και λαμβάνει τις αποφάσεις του κατά πλειοψηφία, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από το καταστατικό.

Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητά μέλη,

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος με τις πρωτοβουλίες της και τη δυναμική της παρουσία θα συνεχίσει να προωθεί την αριστεία στη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics μέσω συνεργασιών, συνεχούς εκπαίδευσης και καινοτομίας.

Δρ. Δημήτριος Τσιτσάμης
Πρόεδρος EEL Βορείου Ελλάδος
BEng, MSc, PhD, Senior Innovation Manager, Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Πρόεδρος

Δρ. Δημήτριος Τσιτσάμης
Πρόεδρος EEL Βορείου Ελλάδος

BEng, MSc, PhD
Senior Innovation Manager,
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Αντιπρόεδροι

Απόστολος Μπιζάκης
Αντιπρόεδρος Διοικητικού EEL Βορείου Ελλάδος

Συγκοινωνιολόγος – Πολιτικός Μηχανικός
Διευθύνων Σύμβουλος TREDIT A.E.

Αλέξανδρος Σάνδρος 
Αντιπρόεδρος Οικονομικού EEL Βορείου Ελλάδος

Head of Management
Clarity Solutions

Δημήτριος Φωλίνας
Αντιπρόεδρος Επιστημονικού ΕΕL Βορείου Ελλάδος

Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Σπυρίδων Ιγνατιάδης
Αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων ΕΕL Βορείου Ελλάδος,

Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης & Λειτουργίας
IDS Consulting

Μέλη ΔΣ

Χρήστος Κεραμυδάς
Μέλος ΔΣ EEL Βορείου Ελλάδος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Δρ. Δημήτριος Μπεχτσής 
Μέλος ΔΣ EEL Βορείου Ελλάδος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Δρ. Ναούμ Τσολάκης
Μέλος ΔΣ EEL Βορείου Ελλάδος

Επίκουρος Καθηγητής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Αναστάσιος Θεοδοσίου
Μέλος ΔΣ EEL Βορείου Ελλάδος

Senior Consultant
Data and System Planning (DSP)

Δρ. Αγοραστή Τόκα
Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ EEL Βορείου Ελλάδος

Μηχανολόγος Μηχανικός Δρ. Α.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Τζιαντόπουλος
Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ EEL Βορείου Ελλάδος

Data Analyst, Supply Chain
Lidl Hellas

elGreek