Διακήρυξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για το επιχειρηματικό παρκο στον Δήμο Φυλής

Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμαση του έργου «Μετεγκατάσταση μεταφορικών επιχειρήσεων από την περιοχή του Ελαιώνα σε οικόπεδο του Δήμου Φυλής», με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Φυλής. Σε αυτό το πλαίσιο το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά σε ανοικτή διαδικασία με Ανταγωνιστικό Διάλογο η […]

Έναρξη του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για το Επιχειρηματικο Πάρκο στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής.

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει την έναρξη του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής. Ο διαγωνισμός διενεργείται για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, που είναι ο τελικός δικαιούχος και κύριος του έργου. Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, […]

Πρόσκληση σε διαγωνισμό ανοιχτής καινοτομίας “IFS Awards” (Ιnnovation for Society Awards)

Το Εταιρικό μας μέλος ThPA S.A. – Port of Thessaloniki, με μεγάλο ενθουσιασμό συμμετέχει με Challenge στα IFS Awards, που διοργανώνονται από το One Stop Liaison Office της Region of Central Macedonia. Ο δρόμος προς την καινοτομία στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης χαράσσεται μέσω δυναμικών συνεργασιών μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και παρόχων καινοτόμων λύσεων. Όσοι ερευνητές, […]

Δράσεις ανοιχτής καινοτομίας – IFS Awards

The announcement of the new call of open innovation challenges is eagerly anticipated as part of the 11th Technology Forum 2024.Scheduled for April 25th at the I. Vellidis Conference Center, this event promises to be a focal point for groundbreaking ideas and technological advancements. The IFS Awards reveal ideas and solutions that hold the potential […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε δωρεάν δράση

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου ‘AGROFFICIENCY’, στο οποίο συμμετέχει η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος και το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε δωρεάν δράση συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρηματιών και στελεχών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) […]

elGreek