Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου ‘AGROFFICIENCY’, στο οποίο συμμετέχει η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος και το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε δωρεάν δράση συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρηματιών και στελεχών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής. Η δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη και την προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων του τομέα της αγροδιατροφής σε Ελλάδα και Βουλγαρία, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε δωρεάν δράση συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρηματιών και στελεχών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στους κλάδο της αγροδιατροφής. Η εν λόγω δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην ελληνική πλευρά της επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος (Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου), οι οποίες έχουν αναπτύξει ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν διασυνοριακή συνεργασία με επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη Βουλγαρία.

Επισημαίνεται ότι για την επιλογή των ωφελούμενων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ακολουθούν η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής

elGreek