Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, των συνεργασιών, και της προώθησης της αριστείας στη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics, η EEL.BE χαιρετίζει με ενθουσιασμό την πρωτοβουλία Κυμοθόη.

elGreek