Οι στρατηγικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Θεσσαλονίκη για να λειτουργήσει ως μια προηγμένη smart city, καθώς και τα προγραμματιζόμενα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν στο εγγύς μέλλον, προωθώντας την ενίσχυση της θέσης της ως κεντρικού άξονα για τις εμπορικές μεταφορές, αλλά και τα οφέλη που εξασφαλίζουν οι τοπικοί φορείς από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το DISCO, θα είναι το αντικείμενο συζήτησης. Το συγκεκριμένο γεγονός οργανώνεται από κοινού από το Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και της Ελληνικής Εταιρείας Logistics της Βόρειας Ελλάδας στη διάρκεια του LOGI.C 2024.Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου, στις 3 το μεσημέρι. Οι ομιλητές και εισηγητές προέρχονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και της Ελληνικής Εταιρείας Logistics της Βόρειας Ελλάδας κ.α.

elGreek