Σύστημα ελέγχου Εισαγωγών 2 – Έκδοση 3 για Θαλάσσιες οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
– Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος Δοκιμών Αυτοσυμμόρφωσης – Επιστολή ΓΔΤΕΦΚ

Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι, 
σας προωθούμε σχετική με το θέμα επιστολή του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ, σχετικά με την εφαρμογή της νέας έκδοσης του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών στην χώρα μας.

Επιπλέον, συνημμένα επισυνάπτεται για συμπλήρωση σχετικό πρότυπο υποβολής Χρονοδιαγράμματος για τις υποχρεωτικές δοκιμές Αυτοσυμμόρφωσης που θα πρέπει να έχουν διεκπεραιωθεί επιτυχώς πριν την έναρξη λειτουργίας της έκδοσης 3 του νέου αυτού συστήματος . Το σύστημα θα αρχίσει να λειτουργεί παραγωγικά κατ’ αρχάς για τους Θαλάσσιος μεταφορείς από τις 3/6/2024.

Παρακαλούμε τους οικονομικούς φορείς  θαλασσίων, οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών που δραστηριοποιούνται στο Σύστημα ελέγχου Εισαγωγών με ελληνικό  EORI  και οι οποίοι θα υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (S2S)  συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου (ή τους  service providers στους οποίους έχει ανατεθεί το έργο αυτό   ) να αποστείλουν  συμπληρωμένο  το  σχετικό αρχείο excel στο email icis_AIS@aade.gr , το συντομότερο δυνατό.  

Μετά  από την λήψη του χρονοδιαγράμματος  από τις υπηρεσίες μας   θα προχωρήσουμε σε σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .Τέλος επισυνάπτεται έκδοση του εγγράφου της στρατηγικής μετάβασης των εμπλεκόμενων στο ICS2 οικονομικών φορέων,  από   την έκδοση 2 στην έκδοση 3 .

 Χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ:

Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών 2 (ICS2) | ΑΑΔΕ (aade.gr)
Έκδοση 3 ICS2 | ΑΑΔΕ (aade.gr)
Υποχρεωτική επιτυχής ολοκλήρωση των Δοκιμών αυτοσυμμόρφωσης πριν από την λειτουργία του ICS2 | ΑΑΔΕ (aade.gr)
elGreek