Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την εφαρμογή της έκδοσης 3 του Διευρωπαϊκού Τελωνειακού Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών – ICS2 R3, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-presence τη Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, 10:00 – 15:30.

Για οργανωτικούς λόγους, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας στην εκδήλωση έως την Πέμπτη 23 Μαΐου 2023, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.droutsa@aade.gr με κοινοποίηση στο dtd@aade.gr, προκειμένου να σας αποσταλεί στη συνέχεια ο σχετικός σύνδεσμος.

Ειδικότερα θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε σχετικά Ονοματεπώνυμο email και Επωνυμία Εταιρείας

Με εκτίμηση,

Ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων & ΕΦΚ

Κωνσταντίνος Μουρτίδης

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
T +30 210 337 5714 – 479
www.aade.gr

elGreek