Φοιτητικό Μέλος – Ετήσια Συνδρομή

25,00 

Οφέλη

Επαγγελματική ανάπτυξη μέσω των συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων που διοργανώνει η EEL B.E., με προνομιακούς όρους συμμετοχής.

Ανάπτυξη σχέσεων με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου μέσω επαφών και γνωριμιών μέσω της EEL Β.Ε.

Αναγνώριση στο χώρο των Logistics μέσω ειδικών βραβεύσεων, πιστοποιήσεων κ.α.

Email της μορφής: ονοματεπώνυμο@logistics.org.gr

Πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της EEL Β.Ε. από όπου μπορούν να:

-> Ενημερώνονται για το πρόγραμμα εκδηλώσεων.

-> Πληροφορούνται για τα αποτελέσματα προγενέστερων εκδηλώσεων με πρόσβαση στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία.

-> Εισέρχονται σε διαδικτυακούς συνδέσμους σχετικούς με την επιστήμη των Logistics.

-> Διατηρούν επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της EEL Β.Ε.

Κατηγορία: