Προφίλ Εταιρείας

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος (ΕΕL.ΒΕ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο και ο παλαιότερος επίσημος φορέας για την προώθηση της επιστήμης των Logistics στη χώρα μας.

Το σωματείο μας αποτελείται από επαγγελματίες και στελέχη Ελληνικών και πολυεθνικών  εταιρειών, οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, νέους και σπουδαστές, αλλά και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Logistics και της Διαχείρισης Εφοδιαστικών Αλυσίδων.

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό τη διάδοση των Logistics στη χώρα, και ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας επιστημονική τεκμηρίωση στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τον κλάδο, ενώ παράλληλα με προτάσεις προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, έχει ήδη ενταχθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο συμβολής στην ανάπτυξη του πεδίου των Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη Ελλάδα.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος είναι να προωθεί την αριστεία στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω συνεργασιών, εκπαίδευσης και καινοτομίας. Ενισχύουμε τους επαγγελματίες να βελτιστοποιούν την απόδοσή τους και προωθούμε τη βιωσιμότητα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική κοινότητα που προωθεί τη δια-βίου μάθηση, την ανάπτυξη και τις υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές στον κλάδο.

ΟΡΑΜΑ

Το όραμα μας είναι να είμαστε η κινητήριος δύναμη πίσω από μία κοινότητα εξειδικευμένων επαγγελματιών και οργανώσεων που συνδράμουν στο σχηματισμό ενός ανθεκτικού και υπεύθυνου οικοσυστήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ο σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος είναι να προωθεί την αριστεία στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω συνεργασιών, εκπαίδευσης και καινοτομίας. Ενισχύουμε τους επαγγελματίες να βελτιστοποιούν την απόδοσή τους και προωθούμε τη βιωσιμότητα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική κοινότητα που προωθεί τη δια-βίου μάθηση, την ανάπτυξη και τις υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές στον κλάδο.

ΟΦΕΛΗ

Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος απολαμβάνουν τα παρακάτω οφέλη:

 • Επαγγελματική ανάπτυξη μέσω των συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων που διοργανώνει η EEL.ΒΕ, με προνομιακούς όρους συμμετοχής.
 • Ανάπτυξη σχέσεων με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου μέσω επαφών και γνωριμιών στα πλαίσια της EELΒΕ..
 • Αναγνώριση στο χώρο των Logistics μέσω ειδικών βραβεύσεων, πιστοποιήσεων κ.α.
 • Διάθεση εταιρικού λογαριασμού (logistics.org.gr) που περιλαμβάνει email, Drive, και άλλες υπηρεσίες.
 • Πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της EEL.ΒΕ, από όπου μπορούν να:
  • Ενημερώνονται για το πρόγραμμα εκδηλώσεων.
  • Πληροφορούνται για τα αποτελέσματα προγενέστερων εκδηλώσεων με πρόσβαση στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία.
  • Εισέρχονται σε διαδικτυακούς συνδέσμους σχετικούς με την επιστήμη των Logistics.
  • Διατηρούν επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της EEL.ΒΕ.
elGreek