Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας» και ακρωνύμιο “AGROFFICIENCY” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (επικεφαλής εταίρος), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ελληνικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, το Περιφερειακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad και το cluster Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εταίροι του έργου AGROFFICΙΕNCY), προχωρούν σε δωρεάν διάθεση κομποστοποιητών σε επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής.

Οι κομποστοποιητές που θα διατεθούν στις επιχειρήσεις αποτελούν παραδοτέο του εταίρου PB5 – Renewable Energy Sources Cluster (WP4, Del.4.5.1) με τίτλο δράσης: “Piloting action of the “Agrofficiency Cycle Economy Observatory”: Purchase and distribution of 100 composters which will be distributed to the relevant stakeholders in the CB Area – broader Agro food sector (PVC or wood, min. 300 liters volume)”.

Ο αριθμός των προς διάθεση κομποστοποιητών ανέρχεται σε 59 με χωρητικότητα εκάστου 740 L (βλ. Εικόνα 1). Παρακαλούμε πολύ τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με αποστολή σχετικού επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση agrofficiency@veth.gov.gr ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας ενημέρωσης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: agrofficiency@veth.gov.gr και τηλέφωνο 2310 241383 και με το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ στο τηλέφωνο 2310 545967.

Κομποστοποιητής χωρητικότητας 740 L και διαστάσεων 933х933х1130 mm
elGreek