Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμαση του έργου «Μετεγκατάσταση μεταφορικών επιχειρήσεων από την περιοχή του Ελαιώνα σε οικόπεδο του Δήμου Φυλής», με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Φυλής.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά σε ανοικτή διαδικασία με Ανταγωνιστικό Διάλογο η οποία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα (Συστημικός αριθμός: 207740) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Τα ειδικότερα και επιμέρους κριτήρια ανάθεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, η βαρύτητα καθενός, η φθίνουσα σειρά κατάταξής τους και η συσχέτιση μεταξύ τους θα προσδιοριστούν ειδικότερα με την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών κατά το Στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17η.06.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

elGreek